GIP, wat is dat eigenlijk?

In enkele voorgaande artikels vermelde ik enkele keren dat ik dit jaar een eindwerk of GIP maak. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wat is de bedoeling en wat moet ik doen? In dit artikel kom je het allemaal te weten.

Ik zit in de richting Marketing & Ondernemen oftewel Handel. Het is een richting die je voorbereid op het bedrijfsleven. Maar hoe bereid het je voor op het bedrijfsleven? Wel, in ons lesrooster zit 9 uur bedrijfseconomie per week. In dit vak leggen ze alles uit i.v.m. de structuur van ondernemingen, de economie, belastingen, verplichtingen van de soorten ondernemingen en ja, ook boekhouden…

Bij deze richting hoort dus ook een GIP. Een wat?! GIP is de afkorting van Geïntegreerde Proef. Dit wil zeggen dat  je één groot eindwerk maakt, waar het meest van je vakken in voorkomen. Mijn GIP bestaat uit meerdere taken, die uiteindelijk allemaal tezamen gebundeld worden. Maar wat is de opdracht dan?

Omdat ik in een bedrijfsrichting zit, moest ik een groot bedrijf zoeken. Ik koos voor het bedrijf Becton Dickinson. Hier deed ik afgelopen zomer namelijk vakantiewerk. Het doel van het eindwerk is om je onderneming op alle vlak te gaan onderzoeken en bespreken. Op het einde van het jaar heb je dan een mondelinge presentatie voor een jury. Deze presentatie telt voor een groot deel mee voor je totaal eindresultaat en is dus redelijk doorslaggevend of je al dan niet van het middelbaar afstudeert.

Maar dan nu meer over de taken. De eerste taken die ik moest maken waren redelijk algemeen. Zo moest ik voor het vak Geschiedenis een historisch overzicht maken van de geschiedenis van het bedrijf. Voor Aardrijkskunde moest ik de onderneming dan weer gaan situeren en bespreken waarom men op de vestigingsplaats gevestigd is. Momenteel komen de taaltaken aan bod. Zo moet ik zakelijke brieven voor Nederlands, Frans, Engels en Duits schrijven. Binnenkort zijn het taken met commerciële documenten. Wat ik hier precies mee ga moeten doen weet ik nog niet precies.

Een bepaalde dag deze maand krijgen we allemaal een proefgip. Op deze manier willen de leerkrachten ons voorbereiden op de uiteindelijke GIP. Zo moeten we een 10-tal minuten ons eindwerk voorstellen. De jury zal ons kort enkele vragen stellen waar je zo goed mogelijk op moet proberen antwoorden. De volledige proefgip wordt dan ook gefilmd. Zo kunnen wij dit later herbekijken en zien wat we al dan niet goed doen. Door deze proefgip weten we dus beter wat we moeten verwachten in juni.

De grote GIP presentatie valt in juni na m’n eindexamens. We moeten één voor één naar school gaan om ons werk voor te stellen. De jongens strak in het pak, de meisjes mooi in een kleedje. De presentatie duurt ongeveer 40 minuten per persoon, wat op het eerste zicht lang lijkt.

Hierna zal de jury beslissen of je geslaagd bent voor je GIP of niet. Zijn je algemene schoolresultaten oké? Hoe was de presentatie van het eindwerk? Wanneer je geslaagd bent voor het laatste jaar ontvang je dan ook je diploma secundair onderwijs, maar daarnaast ook een getuigschrift van bedrijfsbeheer. Dit laatste wil zeggen dat ik vanaf dat moment gemachtigd ben om een eigen bedrijf of zaak op te richten. Cool hé?!

Natuurlijk brengt dit een heel jaar door ongelooflijk veel stress met zich mee. Tot nu toe zijn m’n resultaten best wel goed. Als ik dit vol kan blijven houden komt het toch wel nog goed met me!

Ik hoop jullie nu iets meer uitleg gegeven te hebben i.v.m. m’n eindwerk. Zo kunnen jullie je al iets beter voorstellen wanneer ik over m’n eindwerk of GIP in blogposts praat!

Veel liefs, Demi